Bel ons: 555-555-5555

Dorpsraad

Dorpsraad Vriescheloo behartigt de belangen van alle inwoners met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp.
Dorpsraad Vriescheloo organiseert Politiek Café

Dorpshuis ’t Ganzenust in Vriescheloo wordt maandag 30 oktober aanstaande omgetoverd tot een Politiek Café. Dan krijgen inwoners uit de nieuwe gemeente Westerwolde de kans om op een ongedwongen manier te praten met de politieke partijen die op 22 november meedoen aan de verkiezingen.

Belangstellende inwoners uit de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zijn van harte uitgenodigd om het politiek café bij te wonen. De politieke partijen die zich hebben aangemeld voor de verkiezingen worden persoonlijk uitgenodigd. Om het gesprek in goede banen te leiden, is een onafhankelijk gespreksleider bereid gevonden de avond te leiden. Pia Dijkstra, journaliste bij RTV Drenthe, zal aan de hand van meerdere stellingen het gesprek met politici en inwoners op gang brengen. De stellingen hebben allemaal te maken met de toekomst van de nieuwe gemeente Westerwolde.

De dorpsraad organiseerde enkele jaren geleden al eens een politiek café en dat pakte goed uit. Zowel door de politici als de inwoners werd deze informele manier van discussiëren erg gewaardeerd.

De avond begint om 20.00 uur.
De leden van de dorpsraad zijn:
Willeke Bergman (voorzitter)
Wubbo Mulder (secretaris)
Peter Zuur (penningmeester)
Mijntje de Bruin
Richard Blommestijn
Margriet Gobets
Ingeborg van Veen
Dorpsvisie

De dorpsraad heeft een dorpsvisie opgesteld. Deze kunt u hier bekijken.
 Werkzaamheden in het Engbert Drenthbos
Staatsbosbeheer zal in de komende maanden werkzaamheden uitvoeren in het Engbert Drenthbos in Vriescheloo. Het bos wordt gedund, bomen worden geoogst, waardoor andere bomen meer ruimte krijgen om door te groeien. Afgelopen week (28 juni) was er een informatieve wandeling, waarbij de boswachters een toelichting gaven.

Ondanks de aanhoudende regen was er redelijk veel belangstelling voor de informatieve wandeling georganiseerd door Staatsbosbeheer en de dorpsraad. De wandeling startte bij dorpshuis 't Ganzenust en liep zo'n drie kilometer door het Engbert Drenthbos. De oud-burgemeester, waarnaar het bos vernoemd is, liep zelf mee.

De boswachters lieten zien dat de bomen al gemarkeerd zijn. Een blauwe stip bijvoorbeeld betekent een toekomstboom. Blauw blijft! Deze zal zeker blijven staan. Een oranje markering betekent dat de boom zal worden geveld. Er wordt zodoende ruimte gemaakt voor andere bomen, zodat die door kunnen groeien.
Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om over de paden te lopen. Doordat er groot materieel in het bos rijdt, zullen de paden ook kapot gereden worden. Nadien wordt dit hersteld.

Februari 2017
In navolging van Wedde, Wedderveer en Veelerveen, is Wedde dat ’t lukt ook gestart in Vriescheloo, onder de naam “In Vriescheloo doen we het zo!”

De gemeente heeft Wedde dat ’t lukt gevraagd om ervoor te zorgen dat er eind 2017 in de genoemde plaatsen een stevige zorgkern staat. De dorpsondersteuner in deze plaatsen is Renate Bruin. Om vrijwilligers te werven voor “In Vriescheloo doen we het zo!” zal in de week van 1 maart bij elke inwoner van Vriescheloo een informatiefolder, een flyer en een pen door de bus worden gedaan. Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart komt de stuurgroep, aangevuld met nog een aantal personen, deze persoonlijk bij iedereen ophalen. Na inventarisatie van de flyers zal er voor de vrijwilligers een informatieavond worden georganiseerd om verder kennis te maken met “In Vriescheloo doen we het zo!”

Voor al uw vragen

Uiteraard kunt u met al uw vragen vanaf heden bij de dorpsondersteuner terecht. Denk hierbij aan iemand die u zoekt om u naar de kapper kan brengen, de dokter, de bibliotheek, de fysiotherapeut of het ziekenhuis. Of u heeft een klein klusje wat u zelf niet lukt, bv. het vervangen van een lampje, het ophangen van een schilderij, het verplaatsen van een bed et cetera. Of u heeft vragen over uw computer, uw mobiele telefoon, over het aanmaken van een wachtwoord, problemen met de printer. Bel de dorpsondersteuner Maar ook als u zich alleen voelt en graag eens bezocht wil worden, kunt u bellen. Of u bent mantelzorger en wil er even tussen uit. Of u zit niet lekker in uw vel, u heeft moeite om de dag door te komen, u maakt zich zorgen om uw financiën, kunt u bellen met de dorpsondersteuner. Zij bezoekt u graag thuis.

De dorpsondersteuner Renate Bruin is bereikbaar op 06-23934449. Samen met u zal zij overleggen wat voor u de meest passende oplossing is: het inzetten van een vrijwilliger, de professionele zorg of een combinatie hiervan.
Share by: