Bel ons: 555-555-5555

Dorpsraad

Dorpsraad Vriescheloo behartigt de belangen van alle inwoners met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp.
Onderzoek Bewegen in de openbare ruimte
 
Steeds meer mensen gebruiken de openbare ruimte als sportaccommodatie. Alleen, in een klein groepje of georganiseerd in meer vluchtige en flexibele sportgemeenschappen wordt inmiddels meer gesport dan bij sportverenigingen of fitnesscentra. De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen. Een aantrekkelijk park of een mooie fietsroute nodigt uit tot wandelen, fietsen of hardlopen. Toegankelijkheid, aantrekkelijke beweegmogelijkheid, maar ook esthetiek speelt een rol in het in beweging krijgen van mensen. De openbare ruimte is de grootste sport- en beweegaccommodatie van Nederland. Of mensen er gebruik van maken is van meer factoren afhankelijk dan alleen de inrichting van de fysieke infrastructuur. De Hanzehogeschool (Instituut voor Sportstudies) doet de komende jaren, in opdracht van de provincie Groningen, onderzoek naar de inrichting van de openbare ruimte en de mogelijkheden om deze beweegvriendelijker te maken, zodat steeds meer mensen worden uitgenodigd om te sporten, bewegen en te spelen in de openbare ruimte. Begin 2017 is het onderzoek gestart en inmiddels zijn er al een aantal projecten in de provincie Groningen onderzocht. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het Ganzenpad. Er zijn vragenlijsten verspreid en er is op meerdere dagen (en momenten) geobserveerd. Dit ter informatie.
 
Mocht u nog geen vragenlijst hebben ingevuld, dan zou het erg waardevol zijn als u dit alsnog wilt doen. (Mocht u de vragenlijst thuis niet meer hebben, dan liggen ze nog bij de molen de Korenbloem)
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies

Goed bezocht Politiek Café in Vriescheloo

Ruim 90 mensen waren  30 oktober j.l. aanwezig bij het Politiek Café in
Vriescheloo. En dat leverde een mooie, waardevolle avond op voor alle
aanwezigen.

Alle politieke partijen waren aanwezig. Ze kregen diverse stellingen
voorgeschoteld, waar één iemand namens de partij op kon reageren. De
inwoners konden langs de zijlijn zien hoe de meningen verdeeld waren. Over
het wel of niet toestaan van megastallen bijvoorbeeld, maar ook over de
organisatie van het onderwijs en het welzijnswerk.
Nadat alle stellingen waren behandeld, was er nog ruimte voor vragen uit de
zaal. Zo wilden inwoners wel weten of het schoolzwemmen terug kan komen en
of het openbaar vervoer ook in de kleinere dorpen beter geregeld kan worden.
De avond werd op charmante, maar strenge wijze geleid door Pia Dijkstra,
journalist bij RTV Drenthe.
Het politiek café was een eerste ontmoeting waar alle partijen
vertegenwoordigd waren. Er zijn nog drie weken te gaan tot de verkiezingen
op 22 november 2017. Laat uw stem niet verloren gaan!
De leden van de dorpsraad zijn:
Willeke Bergman (voorzitter)
Wubbo Mulder (secretaris)
Peter Zuur (penningmeester)
Mijntje de Bruin
Richard Blommestijn
Margriet Gobets
Ingeborg van Veen
Dorpsvisie

De dorpsraad heeft een dorpsvisie opgesteld. Deze kunt u hier bekijken.
 Werkzaamheden in het Engbert Drenthbos
Staatsbosbeheer zal in de komende maanden werkzaamheden uitvoeren in het Engbert Drenthbos in Vriescheloo. Het bos wordt gedund, bomen worden geoogst, waardoor andere bomen meer ruimte krijgen om door te groeien. Afgelopen week (28 juni) was er een informatieve wandeling, waarbij de boswachters een toelichting gaven.

Ondanks de aanhoudende regen was er redelijk veel belangstelling voor de informatieve wandeling georganiseerd door Staatsbosbeheer en de dorpsraad. De wandeling startte bij dorpshuis 't Ganzenust en liep zo'n drie kilometer door het Engbert Drenthbos. De oud-burgemeester, waarnaar het bos vernoemd is, liep zelf mee.

De boswachters lieten zien dat de bomen al gemarkeerd zijn. Een blauwe stip bijvoorbeeld betekent een toekomstboom. Blauw blijft! Deze zal zeker blijven staan. Een oranje markering betekent dat de boom zal worden geveld. Er wordt zodoende ruimte gemaakt voor andere bomen, zodat die door kunnen groeien.
Tijdens de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om over de paden te lopen. Doordat er groot materieel in het bos rijdt, zullen de paden ook kapot gereden worden. Nadien wordt dit hersteld.

Februari 2017
In navolging van Wedde, Wedderveer en Veelerveen, is Wedde dat ’t lukt ook gestart in Vriescheloo, onder de naam “In Vriescheloo doen we het zo!”

De gemeente heeft Wedde dat ’t lukt gevraagd om ervoor te zorgen dat er eind 2017 in de genoemde plaatsen een stevige zorgkern staat. De dorpsondersteuner in deze plaatsen is Renate Bruin. Om vrijwilligers te werven voor “In Vriescheloo doen we het zo!” zal in de week van 1 maart bij elke inwoner van Vriescheloo een informatiefolder, een flyer en een pen door de bus worden gedaan. Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart komt de stuurgroep, aangevuld met nog een aantal personen, deze persoonlijk bij iedereen ophalen. Na inventarisatie van de flyers zal er voor de vrijwilligers een informatieavond worden georganiseerd om verder kennis te maken met “In Vriescheloo doen we het zo!”

Voor al uw vragen

Uiteraard kunt u met al uw vragen vanaf heden bij de dorpsondersteuner terecht. Denk hierbij aan iemand die u zoekt om u naar de kapper kan brengen, de dokter, de bibliotheek, de fysiotherapeut of het ziekenhuis. Of u heeft een klein klusje wat u zelf niet lukt, bv. het vervangen van een lampje, het ophangen van een schilderij, het verplaatsen van een bed et cetera. Of u heeft vragen over uw computer, uw mobiele telefoon, over het aanmaken van een wachtwoord, problemen met de printer. Bel de dorpsondersteuner Maar ook als u zich alleen voelt en graag eens bezocht wil worden, kunt u bellen. Of u bent mantelzorger en wil er even tussen uit. Of u zit niet lekker in uw vel, u heeft moeite om de dag door te komen, u maakt zich zorgen om uw financiën, kunt u bellen met de dorpsondersteuner. Zij bezoekt u graag thuis.

De dorpsondersteuner Renate Bruin is bereikbaar op 06-23934449. Samen met u zal zij overleggen wat voor u de meest passende oplossing is: het inzetten van een vrijwilliger, de professionele zorg of een combinatie hiervan.
Share by: